| www.holst.no | ingar holst forlag | kontakt


ingar holst forlag

no-970601805 publisher materia sinica since 1994

Ordboksserien De vanligste kinesiske tegn (漢挪釋字)er prosjektert til fem bind. Bind 1 er beregnet til å bli på ca. 4000 A4-sider. Bøkene vil bli gjort tilgjengelige her som PDF-filer eftersom de blir ferdige og vil kunne lastes ned vederlagsfritt til ikke-kommersielle formål. Hvert bind vil inne- holde tusen indekstegn og utvalgte sammensatte ord med definisjoner på norsk. Samlet vil ordboksserien inneholde en detaljert beskrivelse av de fem tusen vanligste kinesiske tegn og utvalgte sammensatte ord med definisjoner på norsk. Se et utdrag av bind 1 ved å klikke på ikonet til bind 1 over.To bind i ordboksserien Moderne kinesisk-norsk tegnordbok (現代漢挪詞典)er kommet ut. Dette er en mer spesialisert ordboksserie som henvender seg til lesere med kompetanse innen snevrere fagområder. Bindene i denne ordboksserien foreligger som PDF-filer og kan lastes ned vederlagsfritt til ikke-kommersielle formål. Klikk på ikonene for å komme til nedlastingssidene.
  anbefalte freeware-fonter:

 • Hanazono (HanaMin A & HanaMin B)
  Dette fontsettet (2 fonter) dekker alle 89233 kinesiske tegn i Unicode.
 • Babelstone Han
  Denne fonten dekker mer enn 41000 kinesiske tegn i Unicode.
 • Source Han Sans
  Denne fonten dekker 27558 kinesiske tegn i Unicode. Husk at det er en fontfil for hver vekt. HW = halfwidth SC = Simplified Chinese TC = Traditional Chinese K = Korean. Jeg antar at filene uten bokstavkode (øverst) er for japansk. For kinesisk, last ned og installer alle filene markert med SC og TC.
 • Source Han Serif
  Denne fonten dekker 27558 kinesiske tegn i Unicode. Husk at det er en fontfil for hver vekt.