| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 1. juli 2020 |


1. juli 2020Invitasjon til å avlytte min WeChat-konto (og å dokumentere det)

Jeg har gjentatte ganger hevdet at WeChat er avlyttingssikkert, og tiden er nå moden for å sette min påstand på prøve. Jeg inviterer herved enhver til å forsøke å avlytte deler av min løpende WeChat-aktivitet, på vilkår som spesifisert under, og å offentliggjøre dataene her. Jeg hevder at dette ikke er mulig. La oss se om noen greier det.

Vilkår:

  1. Invitasjonen er åpen for alle.
  2. Invitasjonen gjelder min WeChat konto med WeChat ID 'IngarHolst'.
  3. Oppgaven består i å dokumentere tre betalingsoppdrag utført innen enhver kalendermåned gjennom min WeChat-konto nevnt i punkt 2 og å dokumentere dataene i kommentarfeltet her i løpet av samme kalendermåned. Følgende data skal dokumenteres for hvert betalingsoppdrag: Beløp, tid, og sted.
  4. Frem til noen greier å utføre oppgaven vil jeg hevde at WeChat er avlyttingssikkert.
  5. I det øyeblikk noen i kommentarfeltet her dokumenterer data fra tre betalingsoppdrag som nevnt i punkt 3 over, vil jeg her i dette bloginnlegget trekke tilbake påstanden om at WeChat er avlyttingssikkert.
  6. Denne invitasjonen gjelder fra 1. juli 2020 frem til noen klarer oppgaven.


Xiamen, 1. juli 2020

Ingar