| www.holst.no | ingar holst personal homepage | støttesenter mot rock |


rock.holst.no.
Her har jeg samlet presseklipp og radioinnslag som vedrører Støttesenter mot Rock, som hadde et intenst liv i norsk presse og kringkasting sensommeren og høsten 1996.

Presseklipp:


Radioinnslag:

Alle tre radioinnslag gjengitt her er copyright © 1996 NRK og er gjengitt her med tilladelse gitt i skriv fra Radiodirektøren den 14. januar 1999. Radioinnslagene er gjengitt i MP3-format (128 kbps).
  • Innslag i NRK P1 «Østlandssendingen», ved reporter Siv Eide, sendt 12. juni 1996.
  • Innslag i NRK P2 «Midt i Musikken», ved reporter Thor Lynneberg, sendt i 1996.
  • Innslag i NRK P3 «XL», ved reporter Anne Sandvik, sendt 1. august 1996.

Bombetrusler: