| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 9. november 2020 |


9. november 2020Problemet med iOS og iPadOS


Et kjempeproblem med iOS og iPadOS (alle versjoner efter iOS 12) er at CJK Extension B, C, D og oppover ikke vises i Safari eller i noen annen nettleser, selv om fontene er behørig installert. Det er ikke alle som forstår hva jeg mener når jeg sier dette, så jeg har lavet en liten video for å illustrere problemet:

Problemet med iOS og iPadOS from Ingar Holst on Vimeo.Hva er CJK-blokkene i UNIHAN?

Tegnene i de to gule blokkene øverst (tilsammen 27581 kinesiske tegn) kan iOS og iPadOS vise i alle applikasjoner. Tegnene i de tre blå blokkene øverst (tilsammen 70288 kinesiske tegn) utgjør for alle praktiske formål alle kinesiske tegn man kommer over i noen kjent litteratur, klassisk eller moderne, og av denne grunn er tallet "circa sytti tusen" et godt svar på spørsmålet "hvor mange kinesiske tegn finnes det?"
Tegnene i de seks røde blokkene nederst (tilsammen 65238 kinesiske tegn) kan iOS og iPadOS ikke nødvendigvis vise i alle applikasjoner, og under ingen omstendigheter i nettlesere.

  1. Blokken CJK Unified Ideographs inneholder de mest grunnleggende 20989 kinesisk tegn, og om du er en helt vanlig sivilist som ikke har spesielle ambisjoner innen klassisk kinesisk litteratur, da er det tegnene i denne blokken du bør interessere deg for. De aller aller fleste kinesere lever hele sine liv uten noensinde å stifte bekjentskap med tegn utenfor denne blokken.
  2. Blokken CJK Unified Ideographs Extension A inneholder ytterligere 4148 kinesisk tegn, noen av dem er varianter av tegn som allerede finnes i (1) over.
  3. Blokken CJK Unified Ideographs Extension B inneholder ytterligere 42707 kinesisk tegn, og noen av disse er også enda mer sjeldne varianter av tegn i (1) og (2), men her ligger også svært mange tegn som idag ikke lenger er i bruk, men som man støter på om man leser klassisk kinesisk litteratur.
Tegnene nevnt i 1, 2 og 3 over (tilsammen 70288 kinesiske tegn) utgjør for alle praktiske formål alle kinesiske tegn man kommer over i noen kjent litteratur, klassisk eller moderne, og av denne grunn er tallet "circa sytti tusen" et godt svar på spørsmålet "hvor mange kinesiske tegn finnes det?" Tegnene som finnes i blokkene Extension C, D, E, F og G, er stort sett enda sjeldnere varianter av allerede beskrevede tegn, og også deler av tegn. Man har først og fremst bruk for glyffene som finnes i blokkene Extension C, D, E, F og G når man fører diskusjoner om tegnenes historie og om grafiske detaljer. Det er tegnene i blokkene 1, 2 og 3 nevnt over som er viktige når man skriver og leser kinesisk tekst, og det at iOS og iPadOS ikke klarer å håndtere alle tegnene i 1, 2 og 3 i nettleserne er en vesentlig ulempe for sinologer.
Shanghai, 9. november 2020

Ingar