| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 4. november 2020 |


4. november 2020Norges ambassade i Beijing: Det finnes ingen 10-dagersregel


Hurra, hurra, hurra! Nå har Norges ambassade i Beijing gitt meg det sort på hvitt: Det finnes ingen 10-dagersregel.


Spørsmålet som da melder seg er hvorfor Norges ambassade i Bangkok i november 2018 innkalte til et møte med de fastboende i Pattaya der denne 10-dagersregelen som UD nå fastslår ikke eksisterer ble behørig presentert av Einar Svanøe, ansatt ved ambassaden. 10-dagersregelen har ovenikjøpet vært hyppig omtalt i Thailands Tidende:


Da undertegnede var alvorlig hjertesyk i Xiamen i sommer fikk jeg da vitterlig utstedt en garanti på kun 10 dager fra Norges generalkonsulat i Guangzhou, og da sykehuset efter 10 dager mente det var uforsvarlig å utskrive meg og bad om ytterligere fem dagers garanti, da nektet generalkonsulatet i Guangzhou å forlenge garantien.
UD og Helfo har altså i to og et halvt år praktisert en instruks som UD nå fastslår ikke eksisterer.


Shanghai, 4. november 2020

Ingar