| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 3. november 2020 |


3. november 2020



Vi lever i en førkrigstid


Det er ikke bare bare å snakke fritt uten manus. Noen blemmer blir det. Jeg mener selvfølgelig Hjemmefronten (men jeg sa Heimevernet, jaja).

Vi lever i en førkrigstid from Ingar Holst on Vimeo.



Opiumsproduksjonen i Afghanistan 1994-2016:






Shanghai, 3. november 2020

Ingar