| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 4. oktober 2020 |


4. oktober 2020UD hjelper gamle damer over gaten... (...men kun 10 meter)

UD hjelper gamle damer over gaten from Ingar Holst on Vimeo.Det er vanskelig for meg ikke å sette denne nye (uskrevne) tidagersregelen i sammenheng med kildeskatten. Jeg og Mette offentliggjør under et utdrag av boken Historien om Mette, som forteller om hvordan Finansdepartementet i 2010 satt og så på at norske utenlandspensjonister (først og fremst i Thailand) mistet hus, hjem, helse, familie og i enkelte tilfelle døde - alt uten å løfte en finger. Historien om Mette er vår historie. Det finnes hundrevis av andre historier.


Det kan ut fra dekningen av saken i Thailands Tidende (se lenke under) se ut som om tidagersregelen praktiseres mye mer smidig i Thailand, og at når ti dager er brukt opp, så kan man søke om ytterligere ti dager. Det er jo fint, men slik var det ikke da jeg kontaktet Generalkonsulatet i Guangzhou, der generalkonsulatet fortalte meg (ordrett sitat):

Helfo har samtykket i at vi utsteder en garanti på ti dager, og ikke én dag mer.
- UD

Misnøye med ordningen ... må tas med UD.
- Helfo

Da alle retningslinjer i forbindelse med dekning av medisinske utgifter i utlandet for frivillige medlemmer av folketrygden gis av Helfo, videresendes henvendelsen din til Helfo som blir rette instans til videre håndtering av saken..
- UD

UD hevder med andre ord at tidagersregelen er vedtatt av Helfo. Helfo hevder at regelen er vedtatt av UD. Så er det dette da, at hverken UD eller Helfo kan produsere vedtaket vedrørende tidagersregelen:

Einar Svanøe ved ambassaden i Bangkok opplyst på informasjonsmøtet i Pattaya om at de nå kan garantere for maksimalt ti dagers sykehusopphold. Årsaken er personvernforordningen fra EU, som gjør at man ikke lenger kan utveksle person-opplysninger via normal e-post. Det vil si at ambassaden og Helfo kun kan kommunisere via brevpost, ble det opplyst.
- TT 1. desember 2018

Vi har dessverre ikke skriftlig dokumentasjon bak tidagersregelen.
- Helfo

Vi har dessverre ikke skriftlig dokumentasjon bak tidagersregelen.
- UD

Shanghai, 4. oktober 2020 (oppdatert 8. oktober 2020 16:03)

Ingar