| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 22. juni 2020 |


22. juni 2020The Two Michaels Meng Wanzhou

The Two Michaels, som egentlig heter Michael Kovrig og Michael Spavor, er egentlig ikke hva saken dreier seg om. Saken dreier seg om Meng Wanzhou(孟晚舟). La meg derfor forandre overskriften. Sånn.Meng Wanzhou Foto © 2020 Huawei Technologies Co., Ltd.


Meng Wanzhou(孟晚舟)ble arrestert i Kanada i desember 2018 på anmodning av amerikanske myndigheter, som har krevet henne utlevert for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran. Om amerikanerne ikke har lyst til å handle med Iran, så må de selvfølgelig bare la være. Om de skal tvinge og presse andre nasjoner til ikke å handle med Iran, blir dette like selvfølgelig totalt illegitimt. Intet tredjeland og intet tredjelands statsborgere skal føle seg forpliktet til å følge opp amerikanske sanksjoner mot noen som helst, og jeg synes tvertom det er særdeles positivt at Kina og kinesiske selskaper handler med Iran, som sammen med Russland er Den frie verdens® fremste garantister mot amerikanskstøttet terror i Midtøsten. Irans (og Russlands) assistanse til Syria og Irak nyter hele verden godt av. Uten Iran (og Russland) hadde det sorte IS-flagget vaiet fra Damaskus til Latakia, fra Mosul til Baghdad. Kypros hadde vært truet. Hellas og Europa hadde måttet håndtere ytterligere et antall millioner flyktninger fra Midtøsten, kanskje et tosifret antall. Iran fortjener erkjentlighet for sin innsats mot amerikansk terror og Iran fortjener samhandel, på tvers av amerikanske sanksjoner, det skulle bare mangle.

USA er ikke er i nærheten av å ha hva vi kan kalle et fungerende rettsvesen, men baserer seg isteden på middelalderske kengurutribunaler, som rundhåndet deler ut dommer pålydende tiår efter tiår på sviktende eller endog fraværende grunnlag, og der den tiltaltes fremtid avhenger av verdenssynet til en påtalemakt som mentalt og kulturelt sett befinner seg i slavealderen, der brutalitet, sionisme og fundamentalistisk kristendom er levende idealer og utgjør grunnpillarene i rettspleien. Ingen anstendig nasjon utleverer noe menneske til straffeforfølgelse i et slik land. Utlendinger som havner i amerikanske rettssaler på bakgrunn av at de har bidratt til handel med Iran er lite annet enn gisler, og deres skjebner tjener kun til avskrekning.

Kanada fortjener derfor all mulig pepper for sin arrestasjon av Meng Wanzhou. Amerikanerne må anta at Kanada er et land som de kan dytte rundt og beordre efter forgodtbefinnende, og det ser jadden slik ut. Om Meng Wanzhou utleveres til amerikanerne, er hennes skjebne beseglet. Det er derfor om å gjøre at Kina sender et tydelig signal til Kanada om at kinesiske statsborgere ikke skal bli ofret for å tilfredsstille Kanadas behov for å fremstå som en lydig undersått overfor USA. Et slikt tydelig signal har Kina nå sendt.

De to kanadierne Michael Kovrig og Michael Spavor er nå formelt siktet for spionasje. En slik alvorlig siktelse åpner for at de to kan dømmes til minst like lange fengselsstraffer som den Meng Wanzhou risikerer i USA. Kineserne benekter at det er noen sammenheng mellom disse tre sakene, og det er de jo forpliktet til å benekte. Alle forstår likevel sakens realiteter: Kina setter her ned foten overfor Kanada og varsler et øye for et øye og en tann for en tann. Det er vel omtrent det som må til overfor Kanada.

Nå ligger ballen på Kanadas banehalvdel. Nå er resten opp til Justin Trudeau.

Xiamen, 22. juni 2020

Ingar