| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 31. mai 2020 |


31. mai 2020Eleverte gang- og sykkelstier i Xiamen

Xiamen overrasker meg hvert år. Ifjor så jeg for første gang den eleverte sykkelstien, verdens lengste i sitt slag, over tyve kilometer. Iår var den eleverte gangstien ferdig, også denne på over tyve kilometer, også denne verdens lengste i sitt slag. Her er det åpenbart anledning til å hente idéer og inspirasjon for norske byplanleggere, som har en tendens til å tenke - hva skal vi si - nokså traust. Er det noe Xiamen ikke er, så er det traust. Disse eleverte konstruksjonene er noe av det mest spenstige jeg har sett. Så er det fremkommelighetsmomentet da. Man kan nå spasere til mange destinasjoner i byen uten å måtte forholde seg til trafikken på bakken. Jeg tenker med gru på Oslos skjebne, som er overlatt i Grønne Khmers vold. I Oslo setter man fokus på å hindre motorisert ferdsel under mottoet del veien. I Xiamen setter man fokus på at både biler, sykler og fotgjengere skal trygt og raskt frem under mottoet skill de forskjellige trafikkantene ad. I Kina er det lov å planlegge intelligent.Xiamen, 31. mai 2020

Ingar