| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 29. mai 2020 |


29. mai 2020Jeg forsøker å sette opp en Disqus-blog

Og nå ser det ut som om det fungerer, efter en del mye plundring med HTML-koding.

Jeg ser ut til å ha en egen evne til å bli utestengt fra andres blogger. For en ukes tid siden ble jeg som lyn fra klar himmel utestengt fra bloggen til Tore Tvedt, efter å kommentert der uregelmessig i flere år, da jeg i kommentarfeltet der redegjorde for min jødiske slekt på morssiden. For et par dager siden ble jeg så utestengt fra document.no efter å ha forsøkt å få på trykk følgende to kommentarer:
Disse to kommentarene over ble stoppet av document.nos moderatorer og kom aldri på trykk, så slikt sett kunne jeg jo ikke ha brutt noen retningslinjer for document.nos kommentarfelt. Jeg spurte så redaksjonen om hvorfor jeg var blitt utstengt, og svaret fra document.nos redaksjonsmedarbeider Christian Skaug inneholdt bl.a. følgende:
... du hadde vært talsmann for en organisasjon med navnet Taliban Norge, og i den forbindelse blant annet deltatt i en video sammen med en kjent antisemitt, hvor det forekom uttrykk som det anglo-sionistiske imperiet etc ...
Jeg ble altså utestengt fra document.no ikke på grunn av noe jeg hadde skrevet i document.nos kommentarfelt eller at jeg på noen måte skulle ha brutt noen regler for document.no, nei, jeg var utestengt på grunn av hvem jeg hadde opptrått sammen med tidligere i andre sammenhenger og på grunn av ord jeg hadde benyttet i andre fora. Jeg var med andre ord blitt utestengt på grunn av antagelser om hvem jeg er, og ikke på grunn av hva jeg hadde skrevet på document.no. Christian Skaug avsluttet slik:
Jeg kan ikke se at det var noen spesielt klanderverdig beslutning.
Kårene for ytringsfrihet i norske sosiale medier er med andre ord svært dårlige, og det ser ut som om hverken Tore Tvedt eller redaksjonen i document.no vet hva ytringsfrihet er. Jeg blir utestengt fra det ene stedet fordi jeg skal være nazist og fra det andre stedet fordi jeg skal være jøde. Dette er jo spinnvilt. Den eneste mulige måten å reagere på er å opprette min egen blogg, og det er herved gjort.

Xiamen, 29. mai 2020

Ingar