| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 12. april 2020 |


12. april 2020As steals the morn

Lykken er å bli forstyrret i lytte til Händel av Birgitta og Camilla som løper frem og tilbake. Thomas Cooley (i skrivende stund klodens aller beste tenor) og Amanda Forsythe (i skrivende stund klodens aller beste lyriske sopran), "As steals the Morn", HWV 55.

https://youtu.be/PVCtCxnJyKY

As steals the morn from Ingar Holst on Vimeo.


Shaanxi, 12. april 2020

Ingar