| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 6. april 2020 |


6. april 2020Om nettstedet Resett.no og desinformasjon

Resett - en militær avdeling av NATO.


Om nettstedet Resett.no og desinformasjon from Ingar Holst on Vimeo.
Shaanxi, 6. april 2020

Ingar