| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 23. desember 2014 |


23. desember 2014Lille Julaften 2014 i Anting, Shanghai, med Mette, Møyfrid og Igor.


Lille Julaften 2014 i Anting, Shanghai, med Mette, Møyfrid og Igor. from Ingar Holst on Vimeo.
Shanghai, 23. desember 2014

Ingar