Petter Feen: Narr søker prinsesse

Vaskeseddel

Abel Sem er en manus-depressiv skipsmeglersønn som drar til Bergen for å studere nordisk. NARR SØKER PRINSESSE er en fortelling om toogtyveåringens utforkjøring på veien mot anerkjennelse som stor forfatter og om hvordan han alltid villedes av kompasset han bærer mellom bena. Abel Sem tvinges vekselvis av økonomiske grunner, vekselvis av mangel på det annet kjønn, til omgang med proletariatet, og i takt med at det demrer for ham at almuens dårlige smak og mangel på dannelse er noe evig og uforanderlig, fester overbevisningen seg om egen størrelse i kulturlandskapet.

NARR SØKER PRINSESSE er en beskrivelse av berømte forfattere, vårt psykiske helsevesen, Det annet kjønn, fiasko, fadese og mer Det annet kjønn. Det annet kjønn er faktisk den epikureiske verdien i hovedpersonens verden som alle anstrengelser måles i. Abel Sem ser det slik at han må bli en stor forfatter for å få mye nok og bra nok å velge i, men først må han studere for å kunne bli forfatter. Det å skrive bøker er derfor en rent underordnet affære. Dette må gå galt, og det gjør det også.


Om forfatteren

Petter Feen (1956-2021), Cand.Mag. 1988, i en årrekke kjent fra Morgenbladets kulturspalter, har vært bidragsyter i Ergo og litteraturkritiker i Bergens Tidende.

Utvalgte litterære essays fra Petter Feen er samlet i antologien Diamanter og Flaskeskår (ISBN 82-994516-0-4), 196 s.