| www.holst.no | ingar holst publishing co. |

Petter Feen:

NARR SØKER PRINSESSE


roman

VASKESEDDEL

©OPYRIGHT
OM FORFATTEREN
BEGYNN Å LESE HER!


ISBN 82-91423-04-0 Ingar Holst Forlag 1997