| jarle aase: sls | sagt om boken | begynn å lese her!

Jarle Aase:

   
SKJØNNHETEN, LOVEN OG SANNHETEN
Bergen 1992-1994
 
Dette er sprøyt fra ende til annen... han skriver noe som ikke er sant

- Birger Kleppe, Bergen Politikammer (Bergensavisen, 30. juli 2000.)


...det er ikke mye som tyder på at forsvarsskriftet får noen plass i litteraturhistorien... En injuriesak - og eventuelt forbud - mot den straffedømte bergenserens "internettbok" vil ha to umiddelbare effekter: Det første er enda mer mer oppmerksomhet. Det andre er at forfatteren kan forsterke sin fremstilling av seg selv som martyr. Dette verket fortjener ingen av delene

- Olav Gorseth, Bergens TidendeIngar Holst Forlag 2000    ISBN 82-91423-07-5