| jarle aase: sls | forrige | prosessen | neste |

Prosessen

Første dag

Annen dag

Tredje dag

Fjerde dag

Femte dag

Stillhet

Sjette dag

Dommedag