Jarle Aase: Skjønnheten, loven og sannheten

 Bergen 1992-1994

Vaskeseddel

Denne boken inneholder skildringer av Jarles innerste tanker om Martin, 14 år. Jarle er 28, homse, og i sine romantiske kjærlighetsbrev til den han elsker kaster han alle hensyn til gjeldende konvensjoner på båten. I et samfunn som er støtt fundert på verdisynet til formannen i borettslaget blir Jarle det skadedyr absolutt alle kan enes om å bekjempe. Denne boken handler om overgrepsindustrien, om dem som lever av den, om manipulering med vitner, mened og om kryssklipping av lydbånd i Den Gode Saks tjeneste. Denne boken beskriver en rettspleie med alle ingredienser bortsett fra rettssikkerhet.

Forfatteren, Jarle Aase, har sittet 2 år i fengsel for sin seksuelle legnings skyld. Han velger idag å leve uten inntekt eller bopel.

Publisher's blurb

This book contains Jarle's innermost thoughts about Martin, who is 14. Jarle is 28, gay and in writing romantic declarations to the one he loves he disregards every conventional value there is. In a community pillared on the Weltanschauung of the neighbourhood janitor, Jarle assumes the part of the vermin everyone can agree to hunt down and destroy. This book tells about the Scandinavian Kindergulag, about those that live from it, about manipulative interrogation of minors, about perjury, and about post-editing of taped testimonies, all in service of the Cause. This book tells about a judicial system with everything to go except legal protection.

Jarle Aase, the author, has served a 2-year prison sentence for having been in love. Today, he chooses to live without income or abode.


Sagt om boken

Dette er sprøyt fra ende til annen... han skriver noe som ikke er sant.
- Birger Kleppe, Bergen Politikammer (Bergensavisen, 30. juli 2000.)

...det er ikke mye som tyder på at forsvarsskriftet får noen plass i litteraturhistorien... En injuriesak - og eventuelt forbud - mot den straffedømte bergenserens "internettbok" vil ha to umiddelbare effekter: Det første er enda mer mer oppmerksomhet. Det andre er at forfatteren kan forsterke sin fremstilling av seg selv som martyr. Dette verket fortjener ingen av delene.
- Olav Gorseth, Bergens Tidende