Moderne kinesisk-norsk tegnordbok 現代漢挪詞典 Bind 196 鳥部

Book Cover

Kort introduksjon

To bind i ordboksserien Moderne kinesisk-norsk tegnordbok (現代漢挪詞典)ISBN 82-91423-00-8 er kommet ut. Dette er en mer spesialisert ordboksserie som henvender seg til lesere med kompetanse innen snevrere fagområder. Bindene i denne ordboksserien foreligger som PDF-filer og kan lastes ned vederlagsfritt til ikke-kommersielle formål.

Bind 196 i denne ordboksserien er skrevet av Ingar Holst (fagredaktør sinologi) og Per Ole Syvertsen (fagredaktør ornitologi). Medarbeidere under arbeidet med bind 196 har ellers vært:

Tollef Ås  medredaktør kinesisk-norsk
Tom Schandy  ornitologi
Yu Xiaoxing  kinesiske ordtak
Zhang Benli  materia medica
Arnfinn Schjalm  matematisk terminologi
Maria Wang  inntasting og korrektur av pinyin


Takk til:
Yvonne Lie, Lille Bomull, Dai Lun og Ola Wang.

En særlig takk til:
Takashi Hiraoka og Kunikazu Momose ved Yamashina Ornitologiske Institutt, Chiba, Japan.