Moderne kinesisk-norsk tegnordbok 現代漢挪詞典 Bind 195 魚部

Book Cover

Presse


Kort introduksjon

To bind i ordboksserien Moderne kinesisk-norsk tegnordbok (現代漢挪詞典)ISBN 82-91423-00-8 er kommet ut. Dette er en mer spesialisert ordboksserie som henvender seg til lesere med kompetanse innen snevrere fagområder. Bindene i denne ordboksserien foreligger som PDF-filer og kan lastes ned vederlagsfritt til ikke-kommersielle formål.

Bind 195 i denne ordboksserien er skrevet av Ingar Holst (fagredaktør sinologi), Leif Asbjørn Vøllestad (fagredaktør iktyologi). Bindet er basert på Wu Hanlin, Shao Kwang-tsao & Lai Chuen-Fwu. Medarbeidere under arbeidet med bind 195 har ellers vært:

Tollef Ås  korrektur
Esben Moland Olsen  fiskebiologi
Øyvind Enger  norske navn på akvariefisk
Per Ole Syvertsen  norske navn på hvaler
Per Pethon  norske navn på krypdyr og amfibier
Trygve Poppe  fiskeparasittaksonomi
Yu Xiaoxing  kinesiske ordtak
Zhang Benli  materia medica
Woody  kinesiske fiskeretter
Maria Wang  inntasting og korrektur av pinyin