| www.holst.no | ingar holst forlag | moderne kinesisk-norsk tegnordbok |


moderne kinesisk-norsk tegnordbok


現代漢挪詞典


Moderne kinesisk-norsk tegnordbok vil med sine prosjekterte 40 bind bli det første uavkortede referanseverket over kinesiske tegn til noe indoeuropeisk sprog. Kun to store bind er ferdigstilte, kapittel 195 (iktyologisk taksonomi) og kapittel 196 (ornitologisk taksonomi). Bruk rullemenyen under for å navigere. Forlaget mangler penger for å kunne arbeide videre med dette ordboksprosjektet.